Výhodné úvěry na bydlení pro mladé rodiny

Pokud již dlouhou dobu zvažujete pořízení vlastního bydlení, možná je nyní vhodná doba pro to se rozhodnout a začít své plány realizovat. Státní fond rozvoje bydlení totiž nabízí výhodné úvěry na pořízení bydlení nebo jeho úpravu a to pro mladé rodiny.
konstrukce domu
Jedná se o dva typy úvěrů – ten první se jmenuje Program 600 a je určen na pořízení bydlení pro mladé lidi do věku 36 let, kteří mají dítě ve věku do šesti let. Úvěr lze použít na koupi bytu nebo stavbu vlastního rodinného domu, nebo přestavbu již stávající budovy na obydlí. Žadatelé nesmějí v době podání žádosti vlastnit ani spoluvlastnit žádné obydlí nebo být nájemcem družstevního bytu.
panelový dům
Úvěr lze poskytnout až do výše 600 000 Kč, maximálně však do výše 50% nákladů na výstavbu. Úroková sazba je fixní a to po dobu pěti let. Její výše je stanovena ve výši minimálně základní referenční sazby EU +  1-2 % p.a.
Úvěr musí být splacen nejdéle za 15 let a musí být současně zajištěn zástavním právem k pozemku nebo nemovitosti, případně ručitelem.
Druhý typ úvěrů se nazývá Program 150 – jedná se o úvěr v maximální výši 150 000 Kč. Určen je taktéž pro mladé lidi do věku 36 let, kteří si chtějí zrekonstruovat stávající bydlení, nebo provést doplňující práce ke stavbě bydlení nového. Jedná se zejména o úhradu výdajů spojených s připojením na veřejné sítě, zateplením nebo opravou venkovních částí domu, dále se dá financovat oprava komínů, instalace venkovních žaluzií, rekonstrukce koupelny, kuchyně, rekonstrukce v interiérových částech domu, nebo pořízení například kotle či solárních panelů.
peníze na stavbu
Úroková sazba činí 2% p.a. a je fixní po celou dobu splácení úvěru. Úvěr je nutné, dle podmínek, splatit do deseti let a musí být zajištěn prostřednictvím ručitele.
Bližší informace k úvěrům a potřebné dokumenty je možné získat z internetových stránek Státního fondu rozvoje bydlení.