Nové studie


NÄ›které nejnovÄ›jší studie dokazují souvislosti mezi používáním mobilních telefonů a rakoviny hlavy. Podle nich totiž dochází k nádorovému onemocnÄ›ní mozku Äi krku téměř vždy na té stranÄ› hlavy, na kterou mobilní telefon pÅ™ikládáme. I když mnozí odpůrci teorií o Å¡kodlivosti elektromagnetického neionizujícího vlnÄ›ní s tÄ›mito tvrzeními nesouhlasí, je urÄitÄ› důležité, mít se v každém případÄ› na pozoru. Je pravda, že existují externí sluchátka, která je možno používat, mnohem elegantnÄ›jší je vÅ¡ak Å™eÅ¡ení, provést odstínÄ›ní telefonu tak, aby ochrana pÅ™ed zářením mobilů byla naprosto dokonalá.

Komplexní ochrana

A nejde pouze o telefonování a telefony. Elektrosmogu, tedy umÄ›lému elektromagnetickému vlnÄ›ní jsme vystavováni prakticky vÅ¡ude – doma, v zamÄ›stnání, na ulici… Proto bychom svou pozornost nemÄ›li zaměřovat pouze na telefony, ale na veÅ¡keré elektrospotÅ™ebiÄe a elektroniku, kterou máme v domácnosti, a rovněž tak i na vysokofrekvenÄní zdroje elektromagnetického záření, které jsou v naÅ¡em dosahu. Zaměřte se proto na BioProtect produkty, které se mohou stát certifikovanou ochranou vaÅ¡eho zdraví.