Je lepší elektrocentrála profi nebo stačí obyčejná?


Asi nikdo z nás neplatí rád úÄty. A to platí i o tÄ›ch za elektÅ™inu. Nelze se tedy divit, že se je lidé pokouší co možná nejvíce snížit. Zde pak máme hned nÄ›kolik možností.

Tou asi nejpoužívanÄ›jší je používání takzvaných „úsporných“ spotÅ™ebiÄů, které spotÅ™ebovávají ménÄ› elektrického proudu. To je asi také to nejrozumnÄ›jší Å™eÅ¡ení, aÄkoliv je fakt, že jejich cena nebývá Äasto nejmenší.

elektrikar2

Další možností je využití nejrůznÄ›jších speciálních tarifů, které poskytovatelé elektÅ™iny nabízí. Známý je například noÄní proud, kdy je cena pÅ™es den, kdy se používá elektÅ™ina nejvíce, nízká, avÅ¡ak v noci, kdy lidé spí, se zvyÅ¡uje.

OvÅ¡em ani to každému nestaÄí. Mnozí lidé považují za nejlepší Å™eÅ¡ení vyrábÄ›t si elektÅ™inu sami. A to je samozÅ™ejmÄ› možné. V nedávné dobÄ› byly velmi populární solární panely, avÅ¡ak ty se ukázaly jako málo úÄinné – zkrátka nejsou schopny vyrobit dostatek proudu, aby pokryl spotÅ™ebu.

Proto se více využívají klasické generátory. Zde je však nutné si uvědomit, že ty využívají palivo, které je nutné kupovat. Přesto se to může ukázat jako nejlevnější řešení.

Otázkou ovÅ¡em je, který generátor koupit. Na trhu je k dostání mnoho modelů za nejrůznÄ›jší ceny. Můžeme se tedy rozhodnout, zda bude naÅ¡e elektrocentrála profi, tedy znaÄková, nebo zda si vezmeme nÄ›jaký levný, neznaÄkový model.

elektrikar4

To druhé Å™eÅ¡ení je samozÅ™ejmÄ› levnÄ›jší. Navíc je fakt, že podobnÄ› jako u obleÄení, i zde se ÄásteÄnÄ› platí i za znaÄku. AvÅ¡ak zde jsou i jiné vÄ›ci, které je potÅ™eba vzít v úvahu.

Dražší modely bývají zpravidla efektivnější. To znamená, že mají jednak delší životnost, a za druhé i vyšší výkon při nižší spotřebě paliva. Tím pádem vás její provoz vyjde levněji, než kdybyste použili ten nejlevnější model. Navíc se také tak snadno neporouchá.

Nakonec pak záleží na vás, jaké Å™eÅ¡ení zvolíte. Vždy je vÅ¡ak dobré si vÅ¡e napsat a spoÄítat, abyste pozdÄ›ji nelitovali.