Svatá Ludmila

Všechno, co se o svaté Ludmile v archívech dochovalo do dnešních dnů, naznačuje, že byla ve své době mimořádnou osobností. Narodila se v Mělníku, ve kterém dodnes na její počest stáčejí vinaři lahodný mok s jejím jménem. Jejím otcem byl kníže Slavibor, který žil na dřevěném hradě, nad soutokem Vltavy a Labe. V 10. století byl hrad přestavěn na kamenný a dnes na jeho místě stojí mělnický zámek. Jako velice mladá byla oddána s knížetem Bořivojem, prvním Přemyslovcem. Ten byl, podle dochovaných relikvií, synem kněžny Libuše. Spolu s ním přijala křesťanství. Bok po boku směřovali vývoj české státnosti k písemné kultuře a středověkému evropskému státu.

pexels-photo-612800

Hned v prvním roce manželství se jim narodil syn Spytihněv, pozdější kníže. Následovalo dalších šest potomků. Tři synové a tři dcery. V roce 882 byli Bořivoj i Ludmila na Moravě pokřtěni. Přímo slovanským věrozvěstem, arcibiskupem Metodějem. Přijetí křesťanství umožnilo získat nadvládu nad ostatními knížaty. Po Bořivojově smrti se Ludmila zasloužila o udržení moci Přemyslovců v Čechách. Po zhruba pěti letech převedla vládu na syna Spytihněva. Ten ale započal měnit orientaci ve spojenectví se sousedy. Po jeho smrti převzal žezlo mladší bratr Vratislav a Ludmila se mohla věnovat výchově svých vnuků. Václava a Boleslava. 

hrozny vína

V roce 921 však umírá i Vratislav. Zůstane po něm vdova Drahomíra a spolu s vdovou Ludmilou se obě ucházejí o moc. Neshody se stupňují a jak se říká, chytřejší ustoupí a proto se Ludmila přestěhuje na hrad Tetín u Berouna. Ale ani to nepomohlo. Drahomíra najme vrahy a ti její tchýni uškrtí. Traduje se, že vlastní šálou. Proto se jejím atributem stal závoj, ale i knížecí koruna. Oficiálně byla svátost Ludmily potvrzena v roce 1143 papežským legátem, který zavítal do Prahy. Drahomíra sice nechá nad místem vraždy postavit chrám svatého Michala. Ale v roce 925 mladý kníže Václav převeze ostatky své babičky do pražského kostela svatého Jiří na Pražském hradě. A tak se svatá Ludmila stala patronkou Čech. Podobně jako její vnuk Václav, který rovněž zemřel mučednickou smrtí. Dodnes oběma patří náš obdiv a úcta.

Back To Top